Post Thumbnail

30/1: Så tar du dig fram när Göteborg växer

January 7, 2019

Göteborg förväntas växa med nära en tredjedel till 2035. För att klara det steget behöver även infrastrukturen byggas om, så att fler kan bo, verka och vistas i vår stad. Framtidens storstadsregion ger oss stora möjligheter men vägen dit innebär även en hel del utmaningar. Vad betyder detta för just dig och din väg till och från jobbet?

Kom och lyssna till Anita Jisonsund från Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Genom sitt föredrag skapar hon medvetenhet, kunskap och handlingsberedskap inför kommande förändringar i Göteborgs infrastruktur.

Anita delar även med sig av lösningar på hur du så enkelt som möjligt tar dig till och från jobbet under byggtid och hur du förbereder dig för en framtida storstad

Plats och datum: Älvrummet 30 januari.

Kaffe och fralla från 17.00, Anita kör igång kl. 17.30. Evenemanget är kostnadsfritt, ingen föranmälan behövs.