Post Thumbnail

Backaplan – Hisingens nya centrum

November 22, 2018

Vad kännetecknar Backaplan idag och hur kommer stadsdelen att utvecklas i framtiden? Den 5 december kommer Karin Slättberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret, till Älvrummet och presenterar programmet för Backaplan. Ta chansen att få veta mer om hur Backaplan kommer att utvecklas och ställ dina frågor direkt till Karin.

Tid: Onsdag 5 december kl 17.30, Kaffe från kl. 17.00. Evenemanget är kostnadsfritt.

 

Om Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Med 7 000 nya bostäder, flera parker, kultur, service och cityhandel blir Backaplan Hisingens nya centrum.

 

Ett viktigt steg i denna förvandling är det program som nyligen varit på samråd. Programmet visar kommunens viljeinriktning för platsen och vilka förutsättningar som ligger till grund för kommande detaljplaner.

 

Bild: White Arkitekter