Post Thumbnail

7 september: Så påverkas du när infrastrukturen byggs om

August 16, 2018

Möjligheter, utmaningar och lösningar på hur du bäst tar dig fram

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att klara det steget behöver även infrastrukturen byggas om, så att fler kan bo, verka och vistas i vår stad. Framtidens storstadsregion ger oss stora möjligheter men vägen dit innebär även hel del utmaningar. Vad betyder detta för just dig och din väg till och från jobbet?

Kom och lyssna till Anita Jisonsund från Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Genom sitt föredrag skapar hon medvetenhet, kunskap och handlingsberedskap inför kommande förändringar i Göteborgs infrastruktur.

Anita har även med sig lösningar på hur du så enkelt som möjligt tar dig till och från jobbet under byggtid och hur du förbereder dig för en framtida storstad.

Kaffe och fralla från 07.30. Föredraget startar 07.45 och pågår 45 minuter. Evenemanget är kostnadsfritt, ingen föranmälan behövs.