Välkommen till Älvrummet

I Älvrummet finns inspiration och information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. Här får du en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart i området som kallas för Älvstaden.

Älvrummet är även en naturlig arena för debatter i stadsutvecklingsfrågor. Här samlas vi för föreläsningar, workshops och diskussioner om aktuella ämnen som rör utvecklingen av områdena kring norra och södra Älvstranden.

Vi finns på Lindholmen i Visitors Centre, Lindholmen Science Park.

Hitta till Älvrummet